Recent Changes

Friday, May 20

 1. page Alternativa hacia el Sindicato Democrático de Enseñanza edited ... les publicacions {20130917_183322 (1).jpg} I) Fitxa descriptiva. a) Capçalera:Alternat…
  ...
  les publicacions
  {20130917_183322 (1).jpg}

  I) Fitxa descriptiva.
  a) Capçalera:Alternativa hacia el Sindicato Democrático de Enseñanza
  (view changes)
  8:55 am
 2. 8:39 am
 3. page Autonomía sindical (Unión Sindical Obrera de les Illes) edited ... Al manco assenyalem tres fases que es degueren interrompre, ja que l’any 1976 va aparèixer un …
  ...
  Al manco assenyalem tres fases que es degueren interrompre, ja que l’any 1976 va aparèixer un número de Asamblea i el 1977 va aparèixer com Autonomia. L’any 1979 (data del dipòsit legal) es possible que visqués una refundació que comportà una època de major durada, que comptà amb la publicació de més exemplars i un canvi de títol.
  Significació histórica
  ---
  Podem considerar que els inicis foren complicats ja que ens trobem davant l’aparició de dues capçaleres que duraren poc temps. A partir de 1979 el diari canvia el format, el títol i augmenta les pàgines publicades.
  Distribució i localització de les fonts
  (view changes)
  7:15 am
 4. page Alternativa hacia el Sindicato Democrático de Enseñanza edited Fitxa de les publicacions I) Fitxa descriptiva. ... hacia el SindicatoDemocrático Sindicato…
  Fitxa de les publicacions
  I) Fitxa descriptiva.
  ...
  hacia el SindicatoDemocráticoSindicato Democrático de Enseñanza
  b) Gènere: sindicalista
  c) Idioma: castellà
  (view changes)
  7:01 am

Friday, May 13

 1. page Aire Lliure (Sindicat d’Ensenyança de la Confederació Nacional del Treball) edited ... Premsa d'entitats Idioma ... en català i castellà Periodicitat Només han sortit tres n…
  ...
  Premsa d'entitats
  Idioma
  ...
  en català i castellà
  Periodicitat
  Només han sortit tres números
  (view changes)
  12:54 am
 2. page Lliure (Sindicat d’Ensenyança de la Confederació Nacional del Treball) edited Fitxa de les publicacions I) Fitxa descriptiva. a) Capçalera:Aire Lliure (Sindicat d’Ensenyanç…
  Fitxa de les publicacions
  I) Fitxa descriptiva.
  a) Capçalera:Aire Lliure (Sindicat d’Ensenyança de la Confederació Nacional del Treball)
  b) Gènere: sindicalista
  c) Idioma: català i castellà
  d) Periodicitat: només van publicar tres números
  e) Àmbit de distribució i Seu: La seu se situava a Carrer General Goded 9, Palma.
  f) Fundació: 1977.Any i Lloc Nom del/s Fundadors: CNT – Ciutat de Mallorca
  g) Empresa o entitat editora: CNT
  h) Suport: paper
  h) Format: DIN A4
  i) Lloc web oficial:
  II) Fitxa analítica
  a) Línia editorial: L’objectiu principal de la publicacióés eliminar les estructures repressives de l’escola, espai que consideren jerarquitzat com a reflex de la societat autoritària. Volen atorgar major pes en el procés educatiu als espais propers dels infants (pobles, barris...), promoure la crítica contra l’ordre establert i vincular l’ensenyament al moviment obrer. Es pretén tractar els problemes de l’ensenyament i aprofitar les experiències llibertàries per tal de promoure la societat autogestionària.Consideren que el paper del mestre ha estat i és transmetre i imposar els infants els conceptes, idees i comportament marcats pel sistema social existent i negar la opció de crítica i creació. El lliure aprenentatge ha d’anar lligat a la comunitat en conjunt i no només a l’escola.
  b) Equip redaccional: els articles no apareixen signats
  Direcció:
  Principals redactors
  Col·laboradors destacats (opinadors, fotògrafs, dibuixants, etc.)
  c) Difusió i distribució
  III) Aspectes històrics:
  a) Etapes de la publicació:
  b) Significació o incidència històrica: molt limitada, ja que només arribaren a publicar tres números
  IV) Localització dels fons de la publicació: A la biblioteca de la Fundació Bartomeu March trobem el número 0 (febrer de 1977); número 1 (no especifiquen data) i número 2 (no especifiquen data)
  V) Observacions.
  ERG
  Gran Enciclopèdia de Mallorca, Vol I, Ed. Promomallorca, 1989, p. 53

  (view changes)
  12:51 am

More