Direcció projecte de Mallorca: Sebastià Serra BusquetsDirecció projecte de Menorca, Eivissa i Formentera: Antoni Marimon RiutortDirecció Menorca, Eivissa i Formentera: Antoni Marimon RiutortCoordinació Tècnica Mallorca: Gabriel Mayol Arbona i Rafel Puigserver PouCoordinació Tècnica Eivissa i Formentera: Antonio José Viñaràs DomingoCoordinació Tècnica Menorca: Xavier Mompó JuanedaTelèfons: 971173279 / 971259758
Llista d'autors que participen en aquest diccionari:
ACM: Anna Colomar Marí
ACM: Arnau Company Matas
AMR: Antoni Marimon Riutort
AJVD: Antonio José Viñarás Domingo
ALGM: Ana Laura García Monserrat
ASP: Antònia Sastre Pallicer
AVR: Antoni Vives Reus
CAB: Catalina Amer Ballester
CMA César Mateu Álvaro
EBS: Empar Bosch Sans
ERD: Encarna Ramos Díaz
ERG: Elisabeth Ripoll Gil
ESL: Elisabeth Satorra Llubes
FTR: Fanny Tur Riera
GMA: Gabriel Mayol Arbona
JJMP: Joan Josep Matas Pastor
JLFC: Joan Lluís Ferrer Colomar
JTRS: Josep Tomàs Ramis Salamanca
MARG: Maria Àngels Recio García
MCL: Maurici Cuesta Labèrnia
NFQ: Neus Fernández Quetglas
RPP: Rafel Puigserver Pou
SSB: Sebastià Serra Busquets
VVL: Valentí Valenciano López

Alumnes Col·laboradors curs 2013-2014
José Antonio García Barrero (Mallorca)
Lluc Munar Calafat (Menorca)
Albert Francesc Mainzer Cardell(Eivissa i Formentera)