Suma-t'hi
Gènere
Premsa d'entitats
Idioma
Premsa en català i castellà
Periodicitat
Només han sortit tres números
Fundació
1977.Any i Lloc Nom del/s Fundadors: CNT – Ciutat de Mallorca
Seu
Palma
Suport
Paper
Àmbit de distribució
Premsa de les Illes Balears
Desaparició

Dipòsit legal

ISSNFormat i estructura
DIN A4


Redacció
Equip redaccional: els articles no apareixen signats
Direcció:
Principals redactors
Col•laboradors destacats (opinadors, fotògrafs, dibuixants, etc.)

Continguts
L’objectiu principal de la publicacióés eliminar les estructures repressives de l’escola, espai que consideren jerarquitzat com a reflex de la societat autoritària. Volen atorgar major pes en el procés educatiu als espais propers dels infants (pobles, barris...), promoure la crítica contra l’ordre establert i vincular l’ensenyament al moviment obrer. Es pretén tractar els problemes de l’ensenyament i aprofitar les experiències llibertàries per tal de promoure la societat autogestionària.Consideren que el paper del mestre ha estat i és transmetre i imposar els infants els conceptes, idees i comportament marcats pel sistema social existent i negar la opció de crítica i creació. El lliure aprenentatge ha d’anar lligat a la comunitat en conjunt i no només a l’escola.


Distribució
Significació o incidència històrica: molt limitada, ja que només arribaren a publicar tres números

IV) Localització dels fons de la publicació: A la biblioteca de la Fundació Bartomeu March trobem el número 0 (febrer de 1977); número 1 (no especifiquen data) i número 2 (no especifiquen data)RPP

Bibliografia

  • DDAA (1989): "" a Gran Enciclopèdia de Mallorca. Ed. Promomallorca SL, Palma, volum I pàg.

Categories

Premsa de les Illes Balears Premsa en català Premsa especialitzada Premsa mensual Premsa del segle XX