actualidad_balear.jpg
Actualidad Balear
Gènere
Premsa generalista
Idioma
Castellà
Periodicitat
Premsa setmanal
Fundació
1927
Seu
Palma
Suport
Paper
Àmbit de distribució
Premsa de les Illes Balears
Desaparició
1927

Actualidad Balear Revista ilustrada de espectáculos, deportes, propaganda y turismo fou una publicació setmanal, que s'edità en castellà. Sortiren sis números entre maig i juny de 1927

Format i estructura

La revista tenia 8 pàgines (32 x 23 cm) i s'editava a 3 columnes. la publicitat s'ubicava a la part inferior de les pàgines. Tenia il·lustracions i dibuixos en blanc i negre, encara que la portada tenia parcialment color.

Redacció

L'administració es trobava al carrer Montenegro núm. 1 de Palma. Joan Mas Colom era el director i comptava amb Joan Soler Soler com a col·laborador i amb M. Mut i Amer com a fotògrafs. Això no obstant, hi participaren un bon grapat de col·laboradors que signaven sota un pseudònim.

Continguts

El propòsit de de la publicació era el foment dels espectacles públics i l'esport en general. A les seves pàgines s'hi troben diferents seccions com ara Taurinas, Perspectiva-Film, Deportes y espectáculos, Turismo, dedicades a aquestes temàtiques.

Distribució i Localització del Fons

Es distribuïa arreu de Mallorca. Avui es pot trobar parcialment a la biblioteca Bartomeu March
RPP i JVR

Bibliografia

  • DDAA (1989): "Actualidad Balear" a Gran Enciclopèdia de Mallorca. Ed. Promomallorca SL, Palma, volum I pàg. 26

Categories

Premsa de Mallorca Premsa en castellà Premsa generalista Premsa setmanal Premsa del segle XX