Acción Cristiana
Gènere
Premsa especialitzada
Idioma
Castellà i Català
Periodicitat
Premsa setmanal
Àmbit de distribució
Premsa de Mallorca
Primer número
novembre de 1931
Seu social
Carrer de l'Almudaina, 13, Palma
Tipografia
Imp. La Esperanza
Suport
Paper
Darrer número
17 de setembre de 1933

Acción Cristiana va ser una publicació setmanal, apareixia els diumenges, de caràcter catòlic i conservador que entre el novembre de 1931 i el setembre de 1933 edità 115 números.

Format i estructura

El fet que s'edités en forma de fulletons no ajudava que presentés un format estàndard. Generalment les dimensions eren 32 x 21,8 cm i a dues columnes de 9,3 x 9 cm.

Cada setmana el fulletó tenia un color diferent. La superfície era impresa de forma total i només al número 6 apareix al marge superior esquerre el logotip d'Acción Cristiana en blanc i negre.

El setmanari s'imprimia a la Imprenta La Esperanza del carrer de la Lonjeta, 11, de Palma. Al mateix lloc hi tenia la seu la redacció i l'administració.

Al número 18 aparegué una quota mensual de subscripció de 5, 2,50 i 0,50 ptes.

Redacció


Els textos que d'Acción Cristiana no es trobaven signats. La seu de la publicació era a el carrer de l'Almudaina número 13 de Palma.

Continguts


La línia del setmanari era catòlic i conservador. Cada fulletó tractava sobre un tema diferent. Entre d'altres qüestions afirmava que l'Església Catòlica era l'obrera de la pau; equiparava el comunisme amb l'esclavitud; criticava la Constitució de la República, els sectors de l'esquerra radical, l'escola laica, el matrimoni civil, el divorci, els balls d'aferrat, la maçoneria, la pornografia i fins i tot el carnaval.

Publicà, entre d'altres continguts, un discurs del papa Pius XI confrontant-lo a un un altre d'Stalin, una estadística de divorcis a l'estat espanyol, els serveis prestats per les religioses de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paul i la Llei de Congregacions Religioses.

Distribució

Al número 25 aparegué la següent nota: "Lector: Llegeix i dóna a llegit a tots els que puguis aquesta fulla. Sies apòstol de les bones lectures, i seràs apòstol de la religió".

Signicació històrica


La publicació presenta una especial rellevància per a estudiar el posicionament dels sectors clericals durant la Segona República a Mallorca.

El fons es pot consultar a la bilioteca de la Fundació Bartomeu March.

Categories

Premsa de Mallorca Premsa en català Premsa en castellà Premsa especialitzada Premsa setmanal Premsa del segle XX